Για έναν πλήρη έλεγχο SEO μιας ιστοσελίδας υπάρχουν 15 βασικά βήματα που το κάθε ένα αποτελείται από επιμέρους ελέγχους.

Όπως καταλαβαίνετε είναι μία χρονοβόρα διαδικασία και απαιτεί την χρήση πολλών εξειδικευμένων εργαλείων.

Προτού προχωρήσετε σε έναν SEO έλεγχο της σελίδας σας, θα πρέπει να λάβετε υπόψη τα παρακάτω:

 • Εάν έχετε τον χρόνο να υλοποιήσετε τις προτάσεις μας για την βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας σας
 • Εάν έχετε το προσωπικό να τις υποστηρίξετε (Αλλαγές στον κώδικα της σελίδας, αρθρογράφους για δημιουργία ή διόρθωση άρθρων και σελίδων, εγκατάσταση απαραίτητων εργαλείων της Google για καλύτερη παρακολούθηση της ιστοσελίδας, βελτίωση του design σελίδων, αλλαγή αρχιτεκτονικής της ιστοσελίδας, κ.α.)
 • Εάν είστε σε περίοδο λίγο μετά ή κατα την διάρκεια υλοποίησης SEO αλλαγών στην ιστοσελίδα σας

Ο SEO έλεγχος, όπως είπαμε, απαιτεί πολύ χρόνο, αλλά το ίδιο συμβαίνει και με την υλοποίηση των προτάσεων μετά το πέρας του ελέγχου. Ακολουθώντας ένα μικρό μέρος των συμβουλών μας, θα βοηθήσει την ιστοσελίδα σας, αλλά όχι στον βαθμό που θα βοηθηθεί εάν υλοποιήσετε όλες τις προτάσεις μας.

Μπορείτε να αναθέσετε την υλοποίηση όλων ή μέρος των προτάσεών μας σε εμας, εάν δεν διαθέτετε τον χρόνο και το προσωπικό.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - SEO AuditΆς δούμε ποιά είναι αυτά τα 15 σημεία που ελέγχουμε και τι ακριβώς κάνουν.

 1. Έλεγχος σε σχέση με την Google – (Google Checks)
 2. Έλεγχος γενικής κατάστασης – (Benchmarks)
 3. Ανάλυση ανταγωνιστών – (Competition Analysis)
 4. Αρχιτεκτονική Ιστοσελίδας – (Site Architecture)
 5. Τεχνικός Έλεγχος – (Technical SEO)
 6. Ανάλυση Εικόνων – (Image SEO Analysis)
 7. Έλεγχος Απόδοσης σε Smartphones – (Mobile SEO Checks)
 8. Ανάλυση Σελίδων και Άρθρων – (Page & Post SEO Checks)
 9. Ανάλυση “Λέξεων-Κλειδιών” – (Keyword Analysis Checks)
 10. Ανάλυση Μοναδικότητας Περιεχομένου – (Content Quality Analysis)
 11. Ανάλυση Εμπειρίας Χρηστών – (User Experience – UX)
 12. Έλεγχος Εξωτερικών Συνδέσμων – (Backlink Audit Checks)
 13. Έλεγχος Διεθνούς Παρουσίας – (International Checks)
 14. Έλεγχος Τοπικής Παρουσίας – (Local SEO Checks)
 15. Έλεγχος Αρνητικού SEO – (Negative SEO Checks)

Για την ολοκλήρωση των παραπάνω 15 σημείων απαιτούνται κοντά στους 250 ελέγχους (247 για να είμαστε πιό ακριβείς).

0
Συνολικοί Έλεγχοι

1 - Έλεγχοι σε σχέση με την Google (Google Checks)

Οι έλεγχοι αυτοί έχουν στόχο να ανακαλύψουν πως αντιλαμβάνεται η Google την ιστοσελίδα σας και εάν υπάρχουν όλα τα απαραίτητα “εργαλεία” έτσι ώστε η Google να μπορεί να λάβει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται από την ιστοσελίδα σας.

0
Συνολικοί Google Έλεγχοι
Google Checks
Benchmarks SEO Checks

2 - Έλεγχος γενικής κατάστασης (Benchmarks)

Κάνοντας ένα σωστό Benchmark check στην ιστοσελίδα σας, μπορούμε να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται η ιστοσελίδα σας σε σχέση με τον αριθμό των σελίδων, αριθμό εξωτερικών συνδέσμων, αριθμό των “δυνατών” λέξεων κλειδιών, την θέση τους, την συμπεριφορά των επισκεπτών σας και τον αριθμό των σελίδων σας που δεν προσφέρουν τίποτα στην επισκεψιμότητα και κατάταξη.

0
Συνολικοί Benchmark Έλεγχοι

3 - Ανάλυση ανταγωνιστών (Competition Analysis)

Εκτός από την “ανακάλυψη” των online ανταγωνιστών σας, με το Competition Analysis check, μπορούμε να αποκρυπτογραφήσουμε την στρατηγική τους έτσι ώστε να την βελτιώσουμε και να την χρησιμοποιήσουμε προς όφελος της ιστοσελίδας σας. Απο τους 3-5 πιό ισχυρούς ανταγωνιστές σας, θα αναλύσουμε την γενική τους κατάσταση (Benchmark Check), θα βρούμε τις 10 πιό ισχυρές λέξεις-κλειδιά και την γενική τους κατάταξη.

0
Συνολικοί Competition Έλεγχοι
Competitor Backlink Analysis - Off Page SEO
Site Architecture SEO

4 - Δομή Ιστοσελίδας (Site Architecture)

Στον έλεγχο της αρχιτεκτονικής θα δούμε εάν όλα τα σήματα που πρέπει να στέλνει η ιστοσελίδας σας προς την Google είναι βελτιστοποιημένα, εάν υπάρχουν λάθη στις σελίδες, εάν οι σελίδες σας συνδέονται μεταξύ τους σωστά, εάν τα πρωτόκολλα ασφαλείας είναι εγκατεστημένα και άλλους 24 ελέγχους.

0
Συνολικοί Έλεγχοι Δομής

5 - Τεχνικός Έλεγχος (Technical SEO)

Ο τεχνικός έλεγχος αποτελείται από 33 ελέγχους που έχουν να κάνουν κυρίως με τον κώδικα (HTML) της ιστοσελίδας σας, την ταχύτητα, την “υγεία”, την ασφάλεια, και πάρα πολλά άλλα.

Τα τεχνικά προβλήματα που έχει μία ιστοσελίδα μπορούν να έχουν τρομακτικό αντίκτυπο στην επισκεψιμότητα και κατάταξη της. Η Τεχνική βελτιστοποίηση είναι άκρως απαραίτητη διότι πολλά από αυτά τα προβλήματα δεν είναι ορατά χωρίς την χρήση ειδικών εργαλείων.

0
Συνολικοί Τεχνικοί Έλεγχοι
SEO Crawling check and audit
Image SEO

6 - Ανάλυση Εικόνων (Image SEO Analysis)

Η χρήση εικόνων είναι απαραίτητη αλλά πρέπει να γίνεται με υπευθυνότητα. Δυστυχώς η λάθος χρήση εικόνων μπορεί να “γονατίσει” την ιστοσελίδα σας και να έχει αρνητικά αποτελέσματα στην εμπειρία των χρηστών σας, στην ταχύτητα και στην ποιότητα των σελίδων σας.

0
Συνολικοί Έλεγχοι Εικόνων

7 - Έλεγχος Απόδοσης σε Smartphones (Mobile SEO Checks)

Λόγω ραγδαίας αύξησης της χρήσης κινητών συσκευών στην περιήγηση του διαδικτύου, η Google δίνει τεράστια σημασία στην αποδοτικότητα, χρηστικότητα και ταχύτητα των ιστοσελίδων σε όλες τις κινητές συσκευές. Είναι λοιπόν απαραίτητη η βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας σας για κινητές συσκευές.

0
Συνολικοί Mobile Έλεγχοι
Mobile SEO Checks

8 - Ανάλυση Σελίδων και Άρθρων (Page & Post SEO Checks)

Η Google μπορεί και κατατάσει τις σελίδες και άρθρα με την χρήση του αλγορίθμου της. Το πως λειτουργεί αυτός ο αλγόριθμος είναι άγνωστο, μόνο κάποια συμπεράσματα μπορούν να βγουν μετά από πολλούς πειραματισμούς. Βάσει αυτών των συμπερασμάτων αναλύουμε και βελτιστοποιούμε τις σελίδες σας έτσι ώστε να αυξήσουμε την επισκεψιμότητα και κατάταξη αυτών.

0
Συνολικοί Έλεγχοι Σελίδων

9 - Ανάλυση “Λέξεων-Κλειδιών” (Keyword Analysis Checks)

Η εύρεση και ανάλυση keywords είναι το “Α και Ω” ως προς την ολική βελτιστοποίηση μιας ιστοσελίδας. Είναι απαραίτητη η εύρεση “λέξεων – κλειδιών” που θα συνδυάζουν υψηλή επισκεψιμότητα με μεγάλο δυνητικό ποσοστό μετατροπής τους σε πελάτες. Το Keyword Analysis Check εξασφαλίζει την ιδανική επιλογή keywords για την επίτευξη υψηλής επισκεψιμότητας/πελατών.

0
Συνολικοί Έλεγχοι Keyword
Keyword Analysis Checks
Content Quality and Duplicate Analysis

10 - Ανάλυση Μοναδικότητας Περιεχομένου (Content Quality Analysis)

Όλες οι σελίδες και άρθρα που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της Google έχουν 2 κοινά: Μοναδικό περιεχόμενο και υψηλή ποιότητα. Μοναδικό περιεχόμενο σημαίνει πως δεν υπάρχουν άλλες παλαιότερες παρόμοιες σελίδες. Υψηλή ποιότητα σημαίνει άψογη χρήση της γλώσσας και το περιεχόμενο θα πρέπει να “απαντάει” ικανοποιητικά στο ερώτημα των επισκεπτών.

0
Συνολικοί Content Έλεγχοι

11 - Ανάλυση Εμπειρίας Χρηστών (User Experience - UX)

Με την χρήση κατάλληλων εργαλείων υπάρχει η δυνατότητα να δούμε πως ακριβώς συμπεριφέρονται οι επισκέπτες μια ιστοσελίδας. Το πιό σημαντικό “σήμα” που έχει σχέση με την εμπειρία χρηστών ονομάζεται “Bounce Rate”. Όταν το Bounce Rate είναι υψηλό, συνήθως σημαίνει ότι οι επισκέπτες δεν ικανοποιούνται από την σελίδα σας (Είτε από το περιεχόμενο είτε από τον σχεδιασμό της). Σελίδες που έχουν χαμηλό Bounce Rate συνήθως επιβραβεύονται απο την Google με υψηλές θέσεις κατάταξης.

0
Συνολικοί Έλεγχοι UX
User Experience and Bounce Rate SEO Checks
Backlink Strategy Plan - Off Page SEO

12 - Έλεγχος Εξωτερικών Συνδέσμων (Backlink Audit Checks)

Όταν ένας ιστότοπος περιλαμβάνει το σύνδεσμο μιας ιστοσελίδας στέλνει σήμα στην Google οτι εμπιστεύεται το περιεχόμενό της. Ο έλεγχος τέτοιων σημάτων βοηθάει να δούμε και να αναλύσουμε την “υγεία” μιας ιστοσελίδας και την οργάνωση σωστής στρατηγικής για την δημιουργία περισσότερων και ποιοτικότερων backlinks. Περισσότερα backlinks σημαίνει υψηλότερη κατάταξη και περισσότερους επισκέπτες.

0
Συνολικοί Backlink Έλεγχοι

13 - Έλεγχος Διεθνούς Παρουσίας (International Checks)

Αυτός ο έλεγχος απευθύνεται σε εταιρείες που χρησιμοποιούν παρόμοιες σελίδες μεταφρασμένες σε άλλες γλώσσες. Εάν δεν γίνει σωστή παραμετροποίηση και βελτιστοποίηση αυτών των σελίδων, τότε υπάρχει μεγάλος κίνδυνος η Google να τις θεωρήσει “μη μοναδικές” και να τις “τιμωρήσει”.

0
Συνολικοί International Έλεγχοι
International SEO Checks
Local SEO Checks

14 - Έλεγχος Τοπικής Παρουσίας (Local SEO Checks)

Με τον “Τοπικό έλεγχο” έχουμε την δυνατότητα να δούμε την κατάταξη των σελίδων σας στην πόλη σας ή και περιοχή σας. Με την βελτιστοποίηση της τοπικής παρουσίας σας αποκτάται ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα από τους ανταγωνιστές σας.

0
Συνολικοί Τοπικοί Έλεγχοι

15 - Έλεγχος Αρνητικού SEO (Negative SEO Checks)

Δυστυχώς υπάρχουν και αυτά τα φαινόμενα, αρνητικού SEO. Αυτό συμβαίνει όταν κάποιος προσπαθεί να δυσφημίσει την ιστοσελίδα σας στο ευρύ κοινό ή στην Google. Οι πιό συνηθισμένοι τρόποι είναι η δημιουργία ψεύτικων αρνητικών αξιολογήσεων ή η δημιουργία εξωτερικών συνδέσμων προς την ιστοσελίδα σας σε αναξιόπιστους ιστότοπους. Με τον έλεγχο αυτό μπορούμε να ανακαλύψουμε πιθανά αρνητικά backlinks και να ενημερώσουμε την Google να μην τα λαμβάνει υπόψιν.

0
Συνολικοί Negative SEO Έλεγχοι
Negative SEO Checks

Έλεγχος Ιστοσελίδας - SEO Audit

Οπως καταλαβαίνετε ο σχολαστικός έλεγχος μιας ιστοσελίδας είναι χρονοβόρος και απαιτεί μια ολόκληρη ομάδα ειδικών.

Τα οφέλη όμως είναι πάρα πολλά, αφού μπορούν να αυξήσουν κατακόρυφα την επισκεψιμότητα και τις πωλήσεις της ιστοσελίδας σας.